1. Monografije

Србија: прошлост и садашњост
47030, Књига је део пројекта „Конфликти и кризе, сарадња и развој у Србији и региону у 19. и 20. веку“ (ИИИ 47030), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије