Politički predstavnici dalmatinskih Srba u vrijeme Kraljevine SHS/Jugoslavije

Choose the citation style.
Gulić, M. (2018). Politički predstavnici dalmatinskih Srba u vrijeme Kraljevine SHS/Jugoslavije. Jugoslavija-Između Ujedinjenja I Razlaza : Hrvatsko-Srpski Odnosi U Kontekstu Društvenog Razvoja Dve Jugoslavije 1918-1991, 351-66. doi:10.29362/2237.gul.35-66
PDF