Dve polovine sećanja : partizanski dnevnici kao izvor za istoriju Drugog svetskog rata

Choose the citation style.
Šarenac, D., & Pantelić, I. (2013). Dve polovine sećanja : partizanski dnevnici kao izvor za istoriju Drugog svetskog rata: partizanski dnevnici kao izvor za istoriju Drugog svetskog rata. Beograd: Institut za savremenu istoriju.
PDF